آموزش فیزیک دبیرستان و دانشگاه هدف این وبلاگ افزایش یادگیری و کمک به بهبود روش ها و متد های آموزش برای درک بهتر دانش آموزان و دانشجویان می باشد با چهارده سال سابقه درخشان در زمینه آموزش فیزیک دبیرستان و دانشگاه افتخار میکنیم که یکی از بهترین ها هستیم تیم مدیریت saeedtaji.mihanblog.com افتخار ما ، افزایش دانش شماست . http://saeedtaji.mihanblog.com 2018-12-18T18:59:25+01:00 text/html 2018-10-31T12:18:35+01:00 saeedtaji.mihanblog.com پویا گام به گام پاسخ تمرینات فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی http://saeedtaji.mihanblog.com/post/743 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kelasema.com/wp-content/uploads/2018/07/جلد-فیزیک-دوازدهم-ریاضی.jpg" alt="گام به گام حل تمرینات فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک">&nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kelasema.com/wp-content/uploads/2018/07/جلد-فیزیک-دوازدهم-تجربی.jpg" alt="گام به گام حل تمرینات فیزیک پایه دوازدهم رشته علوم تجربی"></div><div><br></div><div>پاسخ تمرینات فیزیک دوازدهم</div><div><br></div><div>حل تمرین فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>گام به گام فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>پاسخ تمرینات فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>جواب تمرین های فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>حل تمرینات فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>پاسخ تمرینات فصل اول فیزیک دوازدهم</div><div><br></div><div><div>گام به گام فیزیک دوازدهم ریاضی</div><div><br></div><div>پاسخ تمرین های فیزیک دوازدهم</div><div><br></div><div>گام به گام فیزیک دوازدهم رشته ریاضی</div></div><div><br></div><div>دانلود رایگان گام به گام درس فیزیک پایه دوازدهم رشته علوم تجربی PDF</div><div><br></div><div>دانلود رایگان گام به گام درس فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک PDF</div><div><br></div><div>پاسخ و حل تمرینات درس فیزیک پایه دوازدهم رشته علوم تجربی PDF</div><div><br></div><div><div>پاسخ و حل تمرینات درس فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک PDF</div></div> text/html 2018-07-18T17:25:29+01:00 saeedtaji.mihanblog.com پویا معرفی و مقایسه بهترین منابع فیزیک کنکور 98 http://saeedtaji.mihanblog.com/post/742 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://app.gaj.ir:8091/Store/Products/Images/41.jpg" alt="بهترین منابع کنکور فیزیک دبیرستان"></div><div style="text-align: center;"><br></div>بهترین منابع فیزیک کنکور ۹۷<div>معرفی منابع فیزیک کنکور , کتاب کمک آموزشی فیزیک</div><div>مقایسه بهترین کتاب های کمک آموزشی فیزیک کنکور</div><div>منابع کمک درسی فیزیک کنکور 98 - تحلیل و مقایسه کتاب ها </div><div>بهترین منابع کنکور 97 را بشناسید و بدون دردسر و سختی درس بخوانید</div><div>بهترین منابع فیزیک کنکور 97 برای داوطلبان ضعیف تا قوی</div><div>مقایسه ویژه بهترین کتاب های فیزیک</div><div>بهترین منابع کنکور تجربی 96</div><div>بهترین منبع فیزیک برای درسنامه</div><div><div>بهترین منابع فیزیک برای شروع کنکور 97</div></div> text/html 2018-05-05T06:17:56+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی نمونه سوال خرداد فیزیک یازدهم شماره ۱ http://saeedtaji.mihanblog.com/post/741 <br><a href="http://s9.picofile.com/file/8325435550/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A92%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_1_2.pdf.html" target="" title=""><div align="center"><u>نمونه سوال خرداد فیزیک یازدهم شماره ۱</u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u>نمونه سوال خرداد فیزیک یازدهم شماره ۱</u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u>نمونه سوال خرداد فیزیک یازدهم شماره ۱</u></div></a> text/html 2018-05-05T06:02:56+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی سوال مفهومی دهم http://saeedtaji.mihanblog.com/post/739 <div align="center"><br></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8325434184/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title=""><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u>سوال مفهومی دهم</u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u>سوال مفهومی دهم</u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u>سوال مفهومی دهم</u></div></a> text/html 2018-05-05T05:58:40+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی خلاصه ای از تغییرات کتاب فیزیک یازدهم http://saeedtaji.mihanblog.com/post/738 <br><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><font size="4">خلاصه ای از تغییرات کتاب یازدهم</font> </span><font size="6">"</font></font></strong><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">کتاب ریاضی ۴ فصل و تجربی ۳ فصل می باشد.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">یعنی مغناطیس و القای الکترومغناطیس را برای تجربی ترکیب کرده اند.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱.الکتروسکوپ به کتاب اضافه شده ولی سوالات چالش برانگیز نباید از آن گفته شود.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۲.چگالی سطحی برای تجربی حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۳.به هم بستن خازنها برای هردو حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۴.فرمول میدان اطراف سیم راست و درون پیچه برای تجربی حذف شده و فقط فرمول میدان سیملوله هست.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">البته فرمول میدان اطراف سیم راست برای ریاضی هم حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۵.مدار تک حلقه و چند حلقه برای تجربی و مدار چند حلقه برای ریاضی حذف شده است.&nbsp;</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">البته برای تجربی در حد یه مدار ساده ی تک حلقه با یک مولد می توان سوال مطرح کرد.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۶.برای تجربی باتری ضدمحرکه حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۷.کار نیروی خارجی برای تجربی حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۸.تغییر مقاومت ویژه بر حسب دما برای تجربی حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۹.مقاومتهای رنگی برای تجربی حذف شده است و برای ریاضی دیود و دیود نوری اضافه شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۰.کلا چون مشتق را بچه ها در سال ۱۲ میخوانند فرمولهای شار لحظه ای و ... برای هردو حذف شده است و فقط مقدار متوسط باید گفته شود.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۱.تعریف آمپر وفرمول نیروی بین دوسیم برای هردو حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۲.برای تجربی ضریب خودالقایی یا القاوری حذف شده و برای ریاضی فقط فرمولش بدون اثبات آمده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۳.فرمول مبدل برای تجربی حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۴. مواد دیامغناطیس به کتاب اضافه شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۵.اثبات رابطه ی اختلاف پتانسیل برای تجربی حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۶.بیان رابطه ی توان برای تجربی فقط در حد فرمول آمده&nbsp; و فرمول توان مفید مولد برای تجربی نباید گفته شود.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۷.نیروی وارد بر سیم راست بعد از نیروی وارد بر ذره ی باردار باید گفته شود.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۸.مهمترین نکته این که برآیند بردارها فقط هم راستا و عمود بر هم باید گفته شود و زوایای دیگر و تجزیه کردن فقط در حد رسم شکل باید باشد.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="4">١٩.از زیر نویسها ، پیوستها ، خوب است بدانید ، تاریخ علم و فعالیتهایی که گفته تحقیق کنید نباید در آزمونها سوال گفته شود.&nbsp;</font><span style="font-size: large;">ولی از فن آوری و کاربرد باید سوال&nbsp; گفته شود.</span></font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><font face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp;پیروز باشید&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></p> <br> text/html 2018-05-05T05:57:45+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی تغییرات فیزیک دهم http://saeedtaji.mihanblog.com/post/737 <br><br><br><strong><span dir="rtl" style="font-size: 24pt; line-height: 107%; font-family: " lang="FA">تغییرات فیزیک دهم </span></strong><p style="text-align: center;"><br><strong><span dir="rtl" style="font-size: 24pt; line-height: 107%; font-family: " lang="FA"></span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 24pt; line-height: 107%; font-family: " lang="FA"> </span></strong></p><div align="right"><strong> <table class=" " dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td style="width: 32.7pt; border: 1pt solid rgb(0, 0, 0); background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ردیف</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) currentcolor windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">کتاب قدیم </span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) currentcolor windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">کتاب جدید</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) currentcolor windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">توضیحات </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">1</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص36</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص34</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ: روش اول ، </span><span dir="ltr">W1</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر با </span><span dir="ltr">1/30 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">3</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">W2</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">600</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">W3</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر</span><span dir="ltr">-300 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ژول </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">Wt</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر</span><span dir="ltr">1/60</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">3</span><span style="font-family: "> </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">2</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص37</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص35</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاورقی: 1- اثبات این قضیه جز اهداف کتاب نیست. (منظور قضیه کار و انرژی است.)</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">3</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص38</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص36</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-6 تغییر اعداد در صورت و پاسخ سوال</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">4/50</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر</span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">2</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">450 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>گرم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">18/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>20/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">15/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">18/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ: </span><span dir="ltr">k1</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">90/0 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ژول</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">K2</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">72/9</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">Wt</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">17/1</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">4</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص39</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص38</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-7 صورت سوال </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">8/00</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">2</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">800</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-7 به 2-6 </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">5</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص40</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص38</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-8 به 2-7 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">اعداد صورت سوال </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">8/40</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر</span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان</span><span dir="ltr"> 2</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">840</span><span style="font-family: " lang="FA"> کیلوگرم </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">7/35</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA">به توان</span><span dir="ltr">4</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">73500</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">6</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص40</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص38</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-9 به 2-8<span>&nbsp; </span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">اعداد صورت سوال: </span><span dir="ltr">52/7</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">50</span><span style="font-family: " lang="FA"> نیوتن</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">4/10 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> کیلوگرم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">الف و ب و پ: </span><span dir="ltr">1/40</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">1/5</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">7</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص42</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص40</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-10 به 2-9 </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">8</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص43</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص41</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-8 اعداد صورت و پاسخ سوال </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">4/22</span><span style="font-family: " lang="FA"> کیلومتر به </span><span dir="ltr">4200</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">1/25</span><span style="font-family: " lang="FA"> کیلومتری به </span><span dir="ltr">1200</span><span style="font-family: " lang="FA"> متری</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">9/81</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">9/8 </span><span style="font-family: "><span>&nbsp;</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ: </span><span dir="ltr">8/83</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">5</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">8/5</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">5</span><span style="font-family: "> </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">9</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص44</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص42</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-11 به 2-10 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-12 به 2-11</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">147 به 150 کیلوگرم</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">10</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص46</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص44</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-11 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">4/20</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 2 به 420 گرم</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">11</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص48</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص46</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-12 شکل</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">V1</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر</span><span dir="ltr">7/2</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">7/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ: </span><span dir="ltr">v2</span><span style="font-family: "> <span lang="FA">برابر</span></span><span dir="ltr">5/5</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">5/4</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">12</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص48</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص46</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-13 تغییر اعداد </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">صورت سوال و شکل:</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">H1</span><span style="font-family: "> </span><span dir="ltr">4/90</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>5/0</span><span style="font-family: "> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">H2</span><span style="font-family: "> </span><span dir="ltr">3/20</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">3/0</span><span style="font-family: "> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">9/81 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr">9/8 </span><span style="font-family: "><span>&nbsp;</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ: الف) </span><span dir="ltr">V2</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">5/77</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>6/3 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>متربر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">ب)</span><span dir="ltr">V3</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">9/80</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">9/9</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-13 به 2-12 </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">13</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص49</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص47</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-14 به 2-13 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">42/0 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr">40</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">24/0 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr">25</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">14</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص50</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص48</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-14 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">اعداد صورت سوال:</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">45/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">50</span><span style="font-family: " lang="FA"> متری</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">4/20</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">4/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">25/0 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr">30 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>کیلوگرم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">23/6</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">25</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">اعداد پاسخ: </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">E1</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر</span><span dir="ltr">1/13 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ضربدر 10 به توان 4</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">به </span><span dir="ltr">1/5</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 4 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">E2</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">6/96</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 3 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">به </span><span dir="ltr">9/4</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 3 ژول </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">Wt</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر منفی </span><span dir="ltr">4/3</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 3</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">به منفی </span><span dir="ltr">5/6</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 3 ژول</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">15</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص51</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص49</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-15 به 2-14 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-15 تغییر اعداد </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">1/3 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ضربدر 10 به توان 3 به 1300 کیلوگرم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">3/00 </span><span style="font-family: " lang="FA">به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>3</span><span style="font-family: " lang="FA"> ثانیه</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">V1</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">13/4</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>13/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">V2</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">17/9</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">18 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>متر بر ثانیه </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">16</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص52</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص50</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ:</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">Wt</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">19/6</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 4 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">به </span><span dir="ltr">1/01</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان </span><span dir="ltr">5</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">P</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">40/9 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>45</span><span style="font-family: "> </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>hp</span><span style="font-family: "> </span></p> </td> </tr> </tbody></table> </strong></div><strong> </strong> <br> text/html 2018-04-27T10:27:58+01:00 saeedtaji.mihanblog.com پویا دانلود نمونه سوالات فیزیک پایه یازدهم رشته علوم تجربی نوبت اول و دوم http://saeedtaji.mihanblog.com/post/736 <div style="text-align: center;"><a href="http://saeedtaji.mihanblog.com" target="_blank" title="آموزش جامع فیزیک دبیرستان و دانشگاه"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://madrese3.ir/wp-content/uploads/2017/09/C111244.jpg" alt="نمونه سوال فیزیک پایه یازهم رشته علوم تجربی"></a></div><div><br></div><div>دانلود نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی فصل اول</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل دوم</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک یازدهم با جواب</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول</div><div><br></div><div>دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل سوم</div> text/html 2018-04-18T11:10:58+01:00 saeedtaji.mihanblog.com پویا نمونه سوالات نوبت دوم فیزیک یازدهم http://saeedtaji.mihanblog.com/post/735 <div> نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل دوم</div><div>نمونه سوال فیزیک یازدهم با جواب</div><div>نمونه سوال فصل دوم فیزیک یازدهم با جواب</div><div>نمونه سوال فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی</div><div>نمونه سوال فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی</div><div>نمونه سوال فیزیک یازدهم نوبت اول</div><div>نمونه سوال فصل دو فیزیک یازدهم</div><div>نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی</div> text/html 2018-03-31T12:25:26+01:00 saeedtaji.mihanblog.com پویا دانلود رایگان گام به گام فیزیک یازدهم http://saeedtaji.mihanblog.com/post/732 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://chap.sch.ir/sites/default/files/styles/image_node_book/public/book_image/96-97/C111209.jpg?itok=JcIHiNo4" alt="گام به گام فیزیک یازدهم"></div><div style="text-align: right;"><br></div> گام به گام فیزیک یازدهم&nbsp;فصل اول<div>گام به گام فیزیک یازدهم&nbsp;تجربی فصل دوم</div><div>گام به گام فیزیک یازدهم&nbsp;فصل سوم</div><div>گام به گام فیزیک یازدهم&nbsp;ریاضی</div><div>گام به گام فیزیک یازدهم&nbsp;تجربی pdf</div><div>دانلود&nbsp;گام به گام فیزیک یازدهم&nbsp;تجربی</div><div>پاسخ تمرینات&nbsp;فیزیک یازدهم&nbsp;رایگان</div><div>گام به گام فیزیک یازدهم&nbsp;تجربی فصل سوم</div>دانلود گام به گام فیزیک یازدهم&nbsp;تجربی<div>گام به گام فیزیک یازدهم&nbsp;فصل دوم</div><div>دانلود گام به گام یازدهم&nbsp;تجربی رایگان</div><div>پاسخ تمرینات&nbsp;فیزیک یازدهم&nbsp;رایگان</div><div>گام به گام&nbsp;فصل اول&nbsp;فیزیک یازدهم</div><div>گام به گام فیزیک یازدهم&nbsp;تجربی فصل اول</div><div>دانلود گام به گام یازدهم&nbsp;تجربی pdf</div><div>دانلود گام به گام فیزیک یازدهم&nbsp;فصل دوم</div> text/html 2018-03-12T20:41:23+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 1 تا 4 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی) http://saeedtaji.mihanblog.com/post/731 <a href="http://s9.picofile.com/file/8321573050/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D8%AA%D8%A7_4.rar.html" target="" title=""><u><b><br><br></b></u><div align="center"><u><b>نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 1 تا 4 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)<br><br><br><br>نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 1 تا 4 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)<br><br><br><br>نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 1 تا 4 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)</b></u></div></a> text/html 2018-03-12T20:14:37+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 4 تا 8 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی) http://saeedtaji.mihanblog.com/post/730 <br><br><br><div align="center"><b><u><a href="http://s9.picofile.com/file/8321568626/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D9%81%D8%B5%D9%84_4_%D8%AA%D8%A7_8.rar.html" target="" title="">نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 4 تا 8 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)<br><br><br>نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 4 تا 8 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)<br><br><br><br>نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 4 تا 8 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)</a><br><br><br><br><br><br></u></b></div> text/html 2018-03-12T16:42:45+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی دانلود جزوه 7 و 8 فیزیک پیش دانشگاهی http://saeedtaji.mihanblog.com/post/729 <br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8321559100/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D9%81%D8%B5%D9%84_7%D9%888.rar.html" target="" title=""><br><div align="center"><b><u><br>دانلود جزوه 7 و 8 فیزیک پیش دانشگاهی<br><br><br></u></b><img src="http://bayanbox.ir/preview/3567401525652980697/physics-pish.jpg" alt="بارم بندی فصل های فیزیک پیش دانشگاهی در امتحان نهایی خرداد" title="بارم بندی فصل های فیزیک پیش دانشگاهی در امتحان نهایی خرداد"><br></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8321559100/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D9%81%D8%B5%D9%84_7%D9%888.rar.html" target="" title=""><div align="center"><br></div></a> text/html 2017-10-27T12:55:55+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی نمونه سوال و امتحان داخلی از فصل 1 فیزیک چهارم رشته ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی) http://saeedtaji.mihanblog.com/post/728 <a href="http://s9.picofile.com/file/8310184576/%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.docx.html" target="" title=""><div align="center"><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="fGdzxtQlV6uNLM:" alt="Image result for ‫عکس کتاب فیزیک پیش دانشگاهی‬‎" style="margin-left: -1px; margin-right: -1px; margin-top: 0px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSExMWFhMVFxUXFhcYFhgVFhUXFRgXFxYVGhYYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0mHyUrLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS03Lf/AABEIAQkAvgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAMEBgcCAQj/xABEEAACAQIEAwQFCAkEAQUBAAABAgMAEQQSITEFQVEGEyJhMnGBkbEjQlJyc6Gy0QcUJDM0U5KTwRVDs/BidIKi4fE1/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQAAQIFBv/EACoRAAMAAgICAgEDAwUAAAAAAAABAgMREiEEMRNBIjJRYXGRoQUUI2KB/9oADAMBAAIRAxEAPwDYOJcQ7vQasfuoS+Oc/OPsNqYx2KBke/JiPcbf4qG0opyMaSE8mRtk1sY30295/Oo741/pt/UfzqM8lNXonxoFyZKOMk+m/wDWa5/XJP5j/wBTUxelWK0gk7Hv16X+Y/8AU1eLxCW/7x/6jTBFcUCmgy2Ev16S3pt/UfzqLPxGQD94/wDW1M3rl46GggycdMf96T+4350zLjpx/vSf3H/OnRGReoGKkF6ItMzs6bic/wDOl/uP+dcHic/8+X+4/wCdMMRTJaiqV+xWyUeJz/z5f7j/AJ15/qc/8+X+6/51Fryr4orZK/1PEfz5f7r/AJ15/qeI/ny/3H/OoxrpYmOwra0U0S4cXiWP7+X+6/50UhlmA1ml/uP+dQsAhttTfFONxwhx6TxqrOByDEAXPXUG1Vzn9gblhRsbKP8Adk/uN+dDsXxWflLJ/cb86Zh4gkhZQSGS2YHS1+fmKZmNHhS/oBW19hPhfaLERtfvGYdHOYH2nX760PhPElnjDgWPMdD0rJ4Vq59jZSrMvIrf3ED/ADQ/Jwzx5JGsOVqtP0D8dL8rJ9d/xGmhLS4gPlZPrv8AiNMCiSukYpvbJKtUhI6iQ70Ww8SkULJWgkLYwYeldfq56VN7kaWqbHADSGTNobiAQkQG9KTDA0UlwwB0rlktQPkCcQHiUIrjL1NSeJSDprQkYg86PC2jDeh+SSw1oPi5L1LxWJoPLiRnym9z7h6zTWONLYFs7Jpt5QLA3v0tenoYGfb38hUiPERO7KImvGpWx0zgWzOB0uRbres5s849L2Ex4qsiV7TcMyMGVLsyIDcMMpa/o+THWw8qeKEEDe97W1vbetxlijLx1I/hYwd6mFwBaoMDDa4udtdz0qXlBIvtVWik9kyGQWqm9psJIjTyxqZBPoVXVxqpv00K/fVhBn8RGVReyi+4N9b8j0FNDD4i+a6pYgDOb5wNSbLQuvsIgVwfByl2nk8LSD0bHw3I0N/UPfRgYc13JhcQfRZXYixC+FY82z3NyeetTIcHLmu1gm2UG97D0mPXyFM48iS0AyRtkSODWrP2WW0h+ofitDhh6Ndn47SH6p/EtEy1uGLytWgPxCP5WT67/iNMCOieOgPeP9dviaj91VTX4o1U9jcS1NjitqKYCU8lL5a2GxyTIHqYjk89aiRMKdEvSudkWxueiRc8zTcjXqPJi/KokmJPWqmHst0c4pfVQLHCwJPLWic2JND5GuyjqR6v/wAp3HuUwFdtAKTGoRcG46jaos2MG1t+tM8b4PlyAKUAeWxW48P5W5mha4F7kZ335m9x0pLL5uV9JnQxeJiXbJuLx4VCS1gL7nY+QqdxiRleYr4VSKEab/KqgOvrN6i8P4SojdyAdSPH4sthcML+Zo52mitHi3IsjSYWMk9CVJHuA1oeKH7ZvLc9JFTxeI7pBhY0vZfEQMtpHzBpbjXNY3FuV6lASLIxZ84dQpFvCZrZSFHzQLXPXOKU0oinBZSwGRbqbs7ZRbwH0rKup5UKkx2YoEclVF76gl2ZiSb63tb3U94kK6SYj5mRxjbkteNwaQYlIimllZS2hDlbnbly9lF4az3jeMlzZ2Zi62Nyb+jtvyq/YMkqpO5AJ9ZFzXSzRqTnePbfslzQZrEtlVddh7Dc7EVxhsPDJ+8nzEgkWJAsOf8A5VMhjqfClraD3D3VzcnQ/ILjeIH5OdyoAUKFB7xm2AO5/wAUchwwVQu9uZ39VeRQqLWG1wPbqfUfP1VID1maZKRyIfKpPCF+VP1W/EtNd7TvCXvKfqn4rTO/xFmtUjvFYbxMfM/E1DeCijzjMw8z8TTUrjpUVPRppbBbRUu7p98UAdaiwcVjdnWxBjNjcaG4uCDzFAyXr39hscN+voceyDM7ZVpnD8ZiMqwi+dwxXQ2IQXY+VM8eUyIpQi6XLKTuCNSp6ig3ZrAxQxvOiu2Jyuju7F3OoJCg6BTYGwFc6slfI0+kl/cfnFHxJ9tt6/oWXEEG/lQ6VjQiXGS4jDyBJRHNG+XMVJFiAynL9LK3vFScTjQkWfWSyqTYatyLZfefZTMZZXba9bAPBXpL7I/E8f3ZQZXbvGCjKpNiep5ADXXpSkksRYgG+5IsPO50qFxuUiRFGIWO6tZSATIb8jcWtblfU09w5jLBFKf9xFY9Lka6eu9F8fLzqpM58XCYpk7iuD+TjkgGcFHBC3YAE30ttmqtT4dww0a24uCN+Xsos0TKbozI1rAgkeoacqjrLOyKs8rSEc7mw15VT8K32VPlShiPiQw8ZLBcxvdnGZVDEeHKLC5tzqJxftCXw8uHZLnvBKx5nKLnTzuAOlqhxxmaEpmyZjIWYGwVUJC6E2sTv6jVbjxBCq7DMneKGXq1wpF+abb1fwuOma+Tk+gvwzH/AKxlaP0o0VS7C+WM2WQ2HzrA+Lperv2Z7DwTKZ3JkWRbx2Ng9y3yzldiTqFGgFqzvEyrHhnMGdHjlCtZSolJazqx5L4iAOg86279E+LMvDoWyZAt40UG/gjNh7d71qYcdozTV9MB8f7B4QxMuR1exyupJ5cwdCb3qNBAY27s6lPDfrYDWtJ4rKoXKzAFgQt+ZrLcBxbv2LNfOdT4coNtNLEjl66ZxOqXYtaUvoP4XWisOHJodgnGlG8NKOdKZ216DY0jlMD1NcywqNqfnx8YHWg2N4hfQaUPEqbNXpI7xEgGmapnAXBkNvoH8S1XJGLGj3ZpLSH6h+K0+1qRNvdEPG40rK/k7fE0y/G2ttXPErd5J9dvxGouQGmFK49oFv8AIU3Eyd/hQPH4+VX8OHaVTsVkQEeRDkH3VZMPgg3Ki0HB1AuVrn+XjxZFxs6Hi5smJ7kz447FtomBkzHYtLEFHmbNe1OyLioI18HftbxPnWIKx1sc1roORGtqvWIRFGwFuZNh99CeJ4ZZEaN0zI2jKRvSM+Hh1pIdfn5t7bBnBsKiYZw8qvNK5eQxkHK5tlC+SqFFzvQcY+eRrRRAIJCGldlKsENiioPFmJuNRYa1LxPZ9wf2eU4dTbMqRoQTa2a7C97ACnouzEISJC0hCFj6TAs7klmbKd7sTUrxOdbvXS6LjzFjn8W9t7YLxGJxcoMaYYRFtO9kkRwgO5VVJJI5bVYMAqRxJEvoxqqjzsAL/Gn8LwyKJFjW+VRYXJJ05knW9R5YSG8O1N+Phx41qRPPnvK90OSWNDMdAHBF2X6rW+FTliY0zNCw3p+GmtCb9lN4XCX+RzrkQ3IJuXNzbMPnKN7bHnULj4kVJdLh51XvDoRdfDa23i61PtFFFJ3iCSW5a51AGYjKSPRA3v5moE9zgJFs7NJMvVgCh3VTrcg+4XpatOUn72Nymm2vQKkxjhHhYBlSQsRbK7yBr3Yj0+eprd/0OTK/DVZVygyzadPGb7ed6+boMPLJicjI2fOM6kFSBcXuD6OlfSf6IkAwBVRYDEYkAdAJDV200UlphjjvH4IXEUuZSQCHMbNELkgXcAhTcc6yns9jwQqAG6hhc6g69a1DtPwkSOrDEyRORlVQQUe1zYodDvWPdmOIiR2iDeJL3FrZcrEadL1vxdvaYPPCSVJ7/guiY8L66ejxzNsD7qFxwUVwKEefrqsqlFQeqrtXf6oaKQJfoKJYPDJzt7aB8uvQRzsARYajPAktIfqH4iiDiMDQLTOAI702+ifiKIsjpAKnTQC4jwomRzm3dj7yaaThttyaIYwtnfX5zfE0zmem1VcRXa5M4igts1vXTHGOPDDwllYSSG4jjFyZGFgwFunWpSu19RUbBcNgSYz5HL+IgFiVTP6WRdlvzpHM/wBx7EwFjcSJMQhxEcrJHmcxgN8jcKyOwAtKo1FhqKIpxpJ3McJc3vb5FwbZWJuzCy2NiLVYzj4ha9xc2Gu56DzrqXiUS2JJFyB7ToKSeX60McQZwZ1kLI62MZiTMbjM7oLrqNw19tNajLx7BiR0YvZSFBEUp8VyHuQttDbajGOGHxCdxJ4lbxZcxGikWYEba22NdtDGFRABliIyC98hUaH16msvKTiiLEyNNAoDqs0MslmW1spjsWY+ibMbCo3EuK4eONHWNmMkZkQFTlIDKtiVuQfFp1qeyKYu4Zc0VsuUkm69CdzXEUCI/eJGquVCZgLEKuyjoNNhWfl7JxFioFABC20B8xfkfOgHEtj6j8KN4mXrVd4vNlUnyOnPY3NOYMq+wVztpJFATCrLG0j5gBfLrYl9MgAG+uvtqPiMcyvh3z/KuT38bWURsBlsba76386ice48Y7QwJkLE+Nh8ooIC6b5T571XJcI0TKwfM7OVtqTp1B1N6K6VaaCOWm0HsbjmmeW6AYmSWMjIRqpKoV6sdBptzrXf0W8VWHBLBlIYST6Myg37xiy8ybVknBsAkrLJcJiI2zMGfKkp2uD8xragbG1aT2T7S4DB4dIJp42kXM5KDMA7ySPlzb3GcC9G4bW9AeWui743j6srKyhStwfGpINrje1jqPfWc8Hlw5NosgJ1I9FibnXqdjRPEdrcCYnjGKR2buyWIILFMpuCRuTceVVThjoGlAvIuayi1/DlBBz8rNc0bFGkwVNtl8hQdPeafLuNstNcJjLRoTqSq3P30bgg8ga5XkZ+L0M442CBJKKfGIk60aODvyFN/qnqqsXkTX0XcNAvvn86J8Bv3hv9E/iWvWhAG4pzhX70/VP4lp9PcidfqQPxUnyj/Wb41ykgpjFv8o/13/Ea5DU0knIk21TCcUooY0WLeXNnRY48xRb3EhJOVmsLgAcvKnUmqZDNXM8mWvQ/goHcK7PCJ+8aaR2vmYE+Bmt6Vj6Nj0tTEnZt3VIzK6IMztla7tIxvu2yjkBViRvdThkFcLLnuGdOITQEm7NIyRos0yCNCmjBswJzHMCCL3FPYTg7xstpTIpk7yQv6bZVsqiwAy7Xoi04Fc/rIpZ+ZZv4kddz/wBveuHgroYkU9fS5oP+6rZfBA3ExaVVu0eEzKWuLorkaXJ8JuL8tqt2LqsdoX+Rl+zf8Jrt+FTv2LX+LWjIMVA88iG2ZoheQ21caEMTt5VGx2GYRCYo2knpDS51OobU2tb2VZ8HEU+VF7pGGQD58mfRCOeg2868xuIYMjOoAkE7oLHw3FggHr663vXT1x6JVcmyhHESSsFuTmbQes9K2rsL+j/h8uDhlxEJLtlbPnOVyp8S+QvfQ8hWbzYSyB0UDEFgsdvSLZ1IA5aIWBrT+ATucHhYiSAkKEi+7sCWLed9PfRVtvQCmktg/tF2DVTiLYQPEY5Gw7wjxrI2ojfW1ltYE9azfjkb4fFvh8K8mhAyi972By252vWu47ijYZQ67FgjC9gQ+hNufKujw+NcRI4RQ7Ndmt4ibDnRabSBqkFOBq3dRZxZsiZh0NhcfGj0K0Mwa0Wi0ry/mZXz6OhiSSOmWo8kR60+z1Hkej+HyYDyLSGHgPWpXBFtKfqt+IVEeSpXBD8ofqn8Qr0MrUdnJ5p2BsdiAJZBv43/ABGh8mJJOoIHIbUXxjIkkhChSXe5bUk5jsKG4riSk7knarq0pGJwt1vQ/g1LG1ETKEHU86CPxEr4efPXkdqh4jGeEm+t7WPlvXPu3XQ5GDXbD0vFB1qM/F6qOJ4k2/I7dD6qhPxFutAyePNexhUpLjLxjXelh8czmy+qqphlZiL87ada0DgPCMih3HiOyjkPV1rn5fHleifNv0EOHYUgZjcn/ugH+anE39HX/vOn48MeZI8r/wCa6kQAaC1KLxu9mtgnFqef3aVV+0pAhl+zf4VaMe9U/tPLaCX6jV3PDxaQvb/JFU7CQmWRst5HQDICLBF5sDyOvlRjtPgI+4UFx3qN8zKyh3v8ndb3Nrneq/wfDXysrZI2KxM12BMrm5LKBcKwAHlU7GwL3LRZjkXFxgvrbKua9juRpvzp2sPLGqbKeXjkaRUcEzlldRcRzeC/ol8wU6jrpv1rXP0fcIafDo18qAaka+K5JVeoB51lD4NO8dbs6rPl7tbqjAvowG5uBr0rfv0XxBeG4dQLeFiR62bn5Cw9lWm5XRivy9gHt9wIxxRlJGt3iiwUE5tSpPVBqSKjxvmcseZq9dpVvGoz5PlEPmwBu0Y82W4qjQx5WIItY7Wt91apt42D0lQbw1T0OlDsMamZ64F4HVjfyJIUrWBPS9ViTtdDtkf3irBO+h9R+FVfskAY5LgH5QbgHl510/GwudI4vm57dpSzpu1cX0W94ox2S45HLMyqCCI2OtrWDIP816I1+iv9K/lRLgCKJDZQPAdgB85eldKotT2+hTEr5ptmf8f4gxxE4vtLKPc7ChwxZGt6445L+1Yn7ef/AJGqA0tJvez000kugvHPmNgSSd9z6r13jcaVQg2tmsQLXzW3vQdsRYDKSNNT1PP2WrxYmlI2Ata/l19dT49sHeXj7OxJJMwVBckW22HU9PXUw4OOI2vncaFvmr/4qOZ86dWdYxkiG+hb/wC+Zo72U7PtIVmcAINUBHpnkSPo/E1pwc+s9W+gl2W7OsMs0gIYi8Y0NvMjrV2w0NvESC/UC2nqriBAo0sOvLX/ABXoxSXtnW/rFK5MQ7il+9Eu9MYk6V0XqJipqW+HsO7BWPNVDtQ3yEv1TVmx81VLtUf2eXzW33iungnSF292iu4cOwESoZC4jawBOniA0AJJ1Nz5CiXFIXw2FMc65JZGBjSxJ0VrAhQcp33tYU12Mxs4aVgTGcojPitoNrA67a6U12jxncYfCMj3kJztJqTIXVlLFm1JIP3Vur0pS+2So/Kt/QE4rMEcNC4ms4y5BmKmQgso5trzt82t1/RmD/pmFvv3Qv1vc7jl6q+dcM/7UkhaxzowBuSwAAGg1PhAPtrbv0c8WnEeHgZAYXjurbOv7w6jW4OTnYi9XUaRW0WrtNwtJ0UOxXI4dbEWZheykfOHlVQ4m/7RJ6x+EUb/AEiPAIk72Tu9XysU7xV8JzErfcA6EWINqrXF8Ui4hgWFyFNidbZRqRW8c7WgWV6YVw71Jz1VDxmTvMkSo/Q730uedSBxLGfyF/77aXUTvemI3509rv8AsHpn0PqPwqvdknASS5A8Y3IHKmsbxnEot3iRQbgH2euhP6l/5H3Ct1kU0uP0LTjyeRXLGvRd+8X6S/1D86JcBde8OoPhOxB+ctZt+oj6R9wqy/o/wgGJbxE/ItuB9OOrfkt9NDOPxM6rbSKJ2hf9rxP/AKif/lah5eivHYP2vEnriJ/V+8emo8IOdRDlZUmQ49d/dUuNyRbYdBTvc11FESQqi7MQAB15VYGr5BLs5wg4iUIPQWxc+X0fWa04KkKhV0AGlwWsB5CoXZvACCPILaAZjpd3PpMedhsKL1tI1M8fYEmlw7m0kjn1gqPcK8m4CjLmie/QGxHqvyNFcXhkkUqw3G/MHrVVjxjYeXKdgbN0KnmPu9xpfJC3+R08OR1LcPTX0dQ8Slw7WN7DdCfvHnReTHK6h1PhbUf5FCu06Z48+7JqD1Xn+dBOAYk+KM7ekPLkRWIwub0/RWfJOWOc+17DWJe9V3tWf2aXf0QNNL3I0vRp3oB2nkAw8hO3h/EKfnH0xCb/ACRX+znDSGkUStHlVXLJYghrsVYMNbWprtBhWc4SZbd3JdVQ6AILMin7/fVi4E4aKSPw5yVZFPpOgQZwOZ2GnroNxWN5Io0R0Xu1Z0FrmwFjcAWB10FyaBLnaX2hq1W2/wBys4pVDsTIVUtGTsDYEXW+4K209lah+jPtBC8+HgizNkQRsxHhBVZLtfzBT1kmsog4E4lImN41IOh0kucoAPLXStb/AEYcMki7qbNlgmWHu4dP3hIaRzzJsh9V61VprSRlyaT2jkRIc7rexVfRDHxsFG/K5FZf2kw4XEvlZrhU0XwjQAZTbUrYVpnafiAhiDFSwZgNCotzv4tDttWOduOE46XG54ZQsZSIDxWIGUXNrUTxnp+gOZb+yZwOPLOqi2gfbz1q3R1UeHosEyhmJCqQWbUkkDWj6cZgHz//AImrx5IW9v7OFFytpv7I3a0/JL9b/FD129gp/tFxCOSMBGuQ1zoR8aYFJ5mnkbR1f9LpN3r+BVY+wf8AEN9k34o6rlWPsH/Et9k34o6GjrV6KPx1CcViPt5v+R6bhY7VN40P2mf7ab/kaoqCmUcants9YVYuy/C2ynE5STqIx5c2oPw/BNNIsS/O3P0VG591aVBEqKsa7LYCtcdm8PT2VxJ3Vs2YhvcfaOlWDhfExILHRx9/mK4xmFV7jZrmxFAJC0T9GU6f96ULVQ9v0ddPH5Ea1plrmlqo9pPTVuq2PsuP80ZTGd4FI+cR7DfUUD4+PHl+jcH30apVSJYW4yD+ClzRKD0Kn2XHwoNwlMspHQMPcRRPhg+THrY/eai4ZflpDy1+81pJbRXLXMkymg3aKIHCym9m8IX15hrboKMumhPSg3aOQjByHLcArc8/SGg9dX5dOcXX7k8NKsq2V9cQgviUeQ900KhUABzHRSWbYZrjSuuN4BnxEToqwriYmkUAtZWJDG4JsSTffTXaoeE4k0eCneKJQ4aD07yEqxOWw0AYNe1F+1GMU/qZlUswjyyKfDeTT32JB6VzpdO0P1x7K3hsTGzRR57IkhMoY6kBwRb/ANyk6cqvGH4lIY8M8blbhQpGliSVvblqTWW4POskpQAlZEF9LC72HsO1aXgYmEGFZh/uAX5Fg4zW8taZv9By/N38f/qLnxXgXEFiZmxHeBbEJluSbgA28r1XuK4XEJIc8wYhQbjmLaVpnaaOdobYdssgZTe9tBuLnrt7aoPaL94b/wAtfhW8WNNN/wAMX8nx4mG1sARRBxmbViTrXf6mn0fvNLAeh7T8afpT+p0PHww8Utpehj9TT6P3mnwKVKoMzEz+laFVj7B/xLfZN+KOq5Vj7B/xLfZN+KOrRdeipcaP7TP9tL/yNURTUzjQ/aZ/tpf+Rqe7PYESTIG9AG5vsbahffTK6OOodU0gv2fX9XOZwczqM3VQdVFutrXqwpxKMsNTuNx507jOHxucxBDdQbUPHDLMtm+cOXmK1PI6C+Bwl6ZN79Sxsw3Ol6h8bw+ZMw9JfvHMeuomKwbBmsAdTsaHvi5ENgWHkdRUptrTRIxqXyhkvszJeYLy1b2gaUzx03ncjna3wrrgcirLdrAEMPIX/wAVxipo2nL5hlFhpsSNf8irnrozb3TpEiCPKoHQa+umsPAVBvuxJPv2p9ZlOzL7xXbCirQs99kYjwv6hQHtRpg3YtYB1OXTXxDXrpViK+F/UPjVT7X4bPAR845VGuniYb+6q8iHkx6X9Qvi0oypsHYPiYgxIw8MC93LkkZ2Gd8qICQobQEG/voPxjHT4mFHdZGm7xzbKfBGWVgt9rXsABVo4c6vh2kVCzxyCMPY+FJEQvcW2uo1q0Q8Cwa4NMVPJIuYeipXU9FFq58LWT8TXkeTkWThKXrfsyCfhrhnCowL90bFWJGoZlzbC2mvOtEiITAYAE3ZWd2A39MNcj5twNqPcC4JgsRI0N8RHKtzlcobjQmxFxfbTcUBaARzzRi9kYqL2vYMRrRMjpLhQpk+XK1jtJb+/fotmL/SEjKVEDX5XOl/P76rHFuMd62ZVKjKFsdSbaf5rylVTdL0MX4V2tVf+BjA+h7T8TT9KlWPodxxwhT+wqVKlVGxVY+wf8S32TfijquVY+wf8S32Tfijq0VXorPFIy2KmVRctPKo9edqP4bgciCwA33vv50/wjhv7RiJ2H+9Kqf3GuaN03wTXZzsOR422gbDh512cW6E3FOo7ZgXK7jUac6fkaobP4hz1FEUpF3ld+zjETgsxBFrnWh2IxTNoik+ZFvdepJbU7bmvCa3ownpkbCwEb2vr929RuH4ZWVr+LxtqCego1wpgJVYmwGYn1WrnGNeV/X0t91Y4rma+SuIxhsKi6qoB67n76cevS9t9L6UzJik+kL1pNGe2JR4JPUPjVY7Ux3gIuRdkFxoRc7jzo4OKQ5WBbxEAbHcGgPaNxLEUiYZiykXuBob1VZo4tbMRmxK53SBGF/eMDM6oBHliG0khQ+Jj5Lr7K0KThc8uBwbwhXVAwmjYKc8TEZioY2zeEe+qRhcMFlkc2JKKkYHLSzHXY0WXik/dxxmNGSP0AyK1vv1pN2pvkiPJ/zupTpa10Xbs1wiQ4yTGSIIQygrD4e8zMqqzyFSQdFyiqXjv4rEfaN+M13FxvFK5kyIZCScxUFrm/MtpvyqLE7s7yP6Tm521JJJ0HrrGTK7ezc08mWPxa172h6lSFKqOqKlSpVChUqVKqIKrH2D/iW+yb8UdVyrH2D/AIlvsm/FHVoqvQfnUKzAfSY+9iTUZmqRjT42+sfiahO1Pr0cx+xuZ6gyvXWKxQFxfxcgNag94TYk239dbJxY6xtuQAPOmUxJJOVSw5HbSuJbD5pY9TtXp7wkAkKDp4eVVs1M/ZN4fIxLXAHhYe3SuuLfvnuxGo+FecKUXa1z4T7b2p7iy2lbazXsT5XH3Vl/qNAju1J0R3P/AJGw866WIKCMozW92i31/wDdSmcWILknKACOupI+FdGVTsDc9fZf4VjRp746BHDMMrtLmVTYgXIvbfapE/Doh81By9GuODHxy6cx8TUyeU6jKKzhU62xHxcc1hW0gNiYFSRAoFtDpzqUKj4xryJ5WFSRS165PQ74E8Va/wCwrUqVKqHxUqVKqIKlSpVCCpUqVQgqsfYP+Jb7JvxR1XKsfYP+Jb7JvxR1aKr0FeK4lVkYG+pYi2uxNBcZiWNr+EE2yj07HnUziZdpJSgtZn8R3bKTovQC1DSTlBSwDC5dtWvzFPLtCXFLs4KWzKN1OYdSPXXeXW/XWmFxQ00uwFieopxZCa0tGGmOOt7gnTQ6crUzPIFyhRzB189KdI91MT3zIPMfGoyIIYKWzrt4iF95FRe0PFVSQxFCSrObg75jfb2GpeHXxxc/lE+NC+L/AP8AQ9/4WoGVtMD5DpTPF629ECXiQP8AtsK8HE1GuRqNo1xahnHB8l7f8Gh1yS3srNOaIdc/QNWF9SGAvrzHqroxSn5/3mpMew9Qr2gjUeBg0nr/ACyImFbMCWBsfOpQr2lU0M4cEYlqEKlSpVAoqVKlUIKlSr2oQ8pUr0qsgqsfYP8AiW+yb8UdVyrH2D/iW+yb8UdRFV6I3EuIBZZbHM4kkGY7KC58IFB2cnc/l7qd42hXEzg795IfYzFh8RUZTTKoHwSJMQqbGKiQVPj5UWWAyDgXrXhX5RBpc2t671E4rimjQFLXJtqL/wCa4V8bmUZEu1rbciCOelDvIltCjzpW502WnA4S7jN83mOqnSgPGgo4mMxAGQEk6C5Vv81JM3FERmyRAC5bY6DUn0qrWJnbEsZpT4jp4dBZdtPaaXutmLq81KZWmnvssDvHf0k/qFDO0TIY/CwJvsD5Ghn6ivVvePypfqC9W/77KjttaD5cXk5IcNL+5Jj2HqFe0lFtKVYOlK0hUqVKoWKlSpVCCpUqVQh7QS0kbYhszv4gIl5DPbb1E+4UbryrIV//AFCULGMjFojefTcL4Tbre9/ZU9mctHICbd4wI5FGGUaewH20RpWqyHtWLsH/ABLfZN+KOq5Vn7AREzuw2EZB9rLb8JqFV6CvbPsy0p76EfKWs6/SA2I8xVEeFkNnUqehFvjW2GmJ96ImD2ZDCR1qfGwrS6VEVgqnZlHaE+BNd3FHsMAWXb5n3m1XPEcqfX8qxT3ti+LEllqgBxTSCX6j/A1mPD2GTcbn4Ctum2NMwbVilvRqMes3L+DICw6ilmHWthpVniPcjHsw60sw61sNKpxJyMezDrSzDrWw0qnEnIx7MOtLMOtbDSqcScjHsw60sw61sNKpxJyMezDrSzDrWw0qnEnIx7MOtLMOtbDXtXonIyjA4CWY5Y0Zr8xsPWdq0rszwYYaKxsZG1c8r9B5CikO1O1aRl1s/9k=" width="292" height="345"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><font size="5" color="#000099"><u><font face="Mihan-IransansBold"><b>دانلود در لینک زیر</b></font></u></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><font size="5" color="#000099"><u><font face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></u></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><font size="5" color="#000099"><u><font face="Mihan-IransansBold"><b>نمونه سوال و امتحان داخلی از فصل 1 فیزیک چهارم رشته ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)</b></font></u></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><font size="5" color="#000099"><u><font face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></u></font></span></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://phy.sutech.ac.ir/sites/phy.sutech.ac.ir/files/Groups/client/az%20178_054.jpg" alt="Related image" style="margin-top: 0px;" width="438" height="329"></div></a> text/html 2017-09-23T15:31:32+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی جزوه فیزیک مکانیک ویژه آموزشکده ها http://saeedtaji.mihanblog.com/post/727 <br><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><br><b><font color="#FF0000" size="6"><br></font></b></span><div align="center"><b><font size="6"><a href="http://s5.picofile.com/d/8134477892/3df2d432-de4f-4c58-8fb8-fa5d8c77fef9/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9.pdf" target="" title="">برای دانلود لینک زیر را کلیک کنید</a></font></b></div><br><br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/d/8134477892/3df2d432-de4f-4c58-8fb8-fa5d8c77fef9/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9.pdf" target="" title=""><div align="center">جزوه فیزیک مکانیک ویژه آموزشکده ها</div></a><a href="http://s5.picofile.com/d/8134477892/3df2d432-de4f-4c58-8fb8-fa5d8c77fef9/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9.pdf" target="" title=""><div align="center"><br></div></a> text/html 2017-09-23T13:19:53+01:00 saeedtaji.mihanblog.com پویا نکات و مسائل تکمیلی فصل2: جریان الکتریکی (مربوط به ترم اول) سال سوم تجربی- همراه پاسخنامه http://saeedtaji.mihanblog.com/post/726 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15.6px; color: rgb(36, 15, 2); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.4667px;">قابل توجه دانش آموزان سال سوم تجربی،</span></b><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.4667px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15.6px; color: rgb(36, 15, 2); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.4667px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نکات و مسائل تکمیلی فصل 2: جریان الکتریکی و جریان های مستقیم مربوط به ترم اول (همراه با پاسخنامه اش) از طریق لینک زیر قابل دانلود است.</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15.6px; color: rgb(36, 15, 2); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.4667px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s9.picofile.com/file/8280107842/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%842.pdf.html" target="_blank" title="نکات ومسائل تکمیلی فصل2سوم تجربی" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px;">نکات و مسائل تکمیلی فصل2: جریان الکتریکی (مربوط به ترم اول) سال سوم تجربی- همراه پاسخنامه</a></font></b></span></b></p>