آموزش فیزیک دبیرستان و دانشگاه هدف این وبلاگ افزایش یادگیری و کمک به بهبود روش‌ها و متدهای آموزش برای درک بهتر دانش آموزان و دانشجویان می‌باشد. با چهارده سال سابقه درخشان در زمینه آموزش فیزیک دبیرستان و دانشگاه افتخار می‌کنیم که یکی از بهترین‌ها هستیم. تیم مدیریت SaeedTaji.mihanblog.com افتخار ما، افزایش دانش شماست. http://saeedtaji.mihanblog.com 2020-09-18T09:52:03+01:00 text/html 2019-10-26T19:57:54+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی بحر طویل . مداحی. حاج رحیم میر فروغی http://saeedtaji.mihanblog.com/post/752 <div><font color="#000099"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#000099"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">بحر طویل . مداحی. حاج رحیم میر فروغی</font></b></font><br></div><div><br></div><div align="center"><a href="https://yekupload.ir/embed/ee7a6b7cba8e8413/640/320" target="" title="">بحر طویل</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://yekupload.ir/embed/ee7a6b7cba8e8413/640/320" target="_blank">https://yekupload.ir/embed/ee7a6b7cba8e8413/640/320</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-26T17:03:19+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی حدیث کسا حاج رحیم میر فروغی http://saeedtaji.mihanblog.com/post/751 <div><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://yekupload.ir/f1eefc4141708b2e/kasa.mp3" target="" title="">حدیث کسا حاج رحیم میر فروغی</a></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><br></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><br></span></div><div align="center"><a href="http://yekupload.ir/f1eefc4141708b2e/kasa.mp3" target="_blank">http://yekupload.ir/f1eefc4141708b2e/kasa.mp3</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href=" https://yekupload.ir/embed/f1eefc4141708b2e/640/320 " target="" title=""><div align="center"><font size="6" color="#000099">حدیث کسا - جاج رحیم میر فروغی</font></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-26T13:57:31+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی مداح اهل بیت حاج باقر میر فروغی http://saeedtaji.mihanblog.com/post/750 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><b>مداحی حاج باقر میر فروغی</b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8376333968/IMG_1884.JPG" alt="http://s6.picofile.com/file/8376333968/IMG_1884.JPG" class="shrinkToFit" width="842" height="632"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><b><a href="https://www.aparat.com/v/Fk8WH" target="" title="">ذکر علی علی</a></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><b>https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/17574072_15s.mp4<br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><b>https://www.aparat.com/v/Fk8WH<br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><b></b></font><br></div> text/html 2019-07-24T18:22:32+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی فیزیک یازدهم - جزوه 4 http://saeedtaji.mihanblog.com/post/749 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><div align="center"><b><u>جزوه فیزیک یازدهم - 4<br></u></b></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/d/8367717176/d18f2ecb-a2f8-4a00-8574-0b8ba8ca16dd/jozveh_3.pdf" target="" title="فیزیک یازدهم"><div align="center"><br></div></a></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="7" color="#FF0000"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="7" color="#FF0000"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="7" color="#FF0000">جزوه شماره 4 -&nbsp; فیزیک یازدهم</font></b></font></div></div></div> text/html 2019-07-24T18:13:45+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی فیزیک یازدهم - جزوه 3 http://saeedtaji.mihanblog.com/post/748 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/d/8367717176/d18f2ecb-a2f8-4a00-8574-0b8ba8ca16dd/jozveh_3.pdf" target="" title="فیزیک یازدهم"><div align="center"><br></div></a><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8367717168/jozveh_2.pdf.html" target="" title="فیزیک یازدهم">نمونه جزوه فیزیک یازدهم - جزوه 3</a></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="7" color="#FF0000">جزوه شماره 3&nbsp; -&nbsp; فیزیک یازدهم</font></b></font></div></div> text/html 2019-07-24T17:26:14+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی فیزیک یازدهم - جزوه 2 http://saeedtaji.mihanblog.com/post/747 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8367717168/jozveh_2.pdf.html" target="" title="فیزیک یازدهم">نمونه جزوه فیزیک یازدهم - جزوه 2</a></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="7" color="#FF0000">جزوه شماره 2 -&nbsp; فیزیک یازدهم</font></b></font></div> text/html 2019-07-24T17:09:48+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی فیزیک یازدهم - جزوه 1 http://saeedtaji.mihanblog.com/post/746 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8367717142/jozveh_1.pdf.html" target="" title="فیزیک یازدهم">نمونه جزوه فیزیک یازدهم - جزوه 1</a><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="7" color="#FF0000">جزوه شماره 1 -&nbsp; فیزیک یازدهم</font></b><br><b></b></div> text/html 2019-07-24T16:21:30+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی لوح آموزشی الکترونیکی فیزیک الکتریسیته http://saeedtaji.mihanblog.com/post/745 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">لوح <b>آموزشی فیزیک الکتریسیته ساکن که لینک آن در زیر آمده است، شامل آموزش فیزیک -&nbsp; 13 سری جزوه فیزیک الکتریسیته ساکن از دبیران مطرح کشور - تعداد زیادی نمونه سوال امتحانی و چهار گزینه ای از دبیران و اساتید معتبر کشور - آزمایشگاه مجازی ادیسون - سایت آموزشی فیزیک بصورت آفلاین و آنلاین و مطالب جالب و ارزنده دیگر که در صفحاتی جذاب طراحی شده است.</b></font><br></div> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/d/8367630242/fce90912-0f00-4afb-9fa8-8fd7c867046e/physics.exe" target="" title="">آموزش فیزیک الکتریسیته ساکن</a></div><div align="center"><br></div><div align="center">http://s8.picofile.com/d/8367630242/fce90912-0f00-4afb-9fa8-8fd7c867046e/physics.exe<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8367714968/q1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8367714968/q1.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8367715250/q2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8367715250/q2.jpg" class="shrinkToFit" width="910" height="632"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>http://s8.picofile.com/d/8367630242/fce90912-0f00-4afb-9fa8-8fd7c867046e/physics.exe<br></div> text/html 2019-02-27T09:17:03+01:00 saeedtaji.mihanblog.com پویا نمونه سوال فیزیک دوازدهم رشته تجربی و ریاضی نوبت اول و دوم همراه با جواب تشریحی http://saeedtaji.mihanblog.com/post/744 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.dabirkhoone.com/images/1200.png" alt="نمونه سوال فیزیک دوازدهم"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div>نمونه سوال فیزیک دوازدهم ریاضی</div><div><br></div><div>دانلود نمونه سوال فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک دوازدهم فصل اول</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک دوازدهم تجربی فصل اول</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک دوازدهم فصل دوم</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک دوازدهم نوبت اول</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک دوازدهم ترم اول</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک دوازدهم با جواب</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک دوازدهم تجربی نوبت اول همراه با جواب تشریحی</div><div><br></div><div>نمونه سوال فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی</div><div><br></div><div>نمونه سوالات فیزیک دوازدهم</div><div><br></div><div>نمونه آزمون جامع دی ماه فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک پایه دوازدهم</div><div><br></div><div>نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول فیزیک (3) دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>نمونه سوالات پایه دوازدهم</div><div><br></div><div>حل نمونه سوال فیزیک دوازدهم</div></div> text/html 2018-10-31T12:18:35+01:00 saeedtaji.mihanblog.com پویا گام به گام پاسخ تمرینات فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی http://saeedtaji.mihanblog.com/post/743 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kelasema.com/wp-content/uploads/2018/07/جلد-فیزیک-دوازدهم-ریاضی.jpg" alt="گام به گام حل تمرینات فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک">&nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kelasema.com/wp-content/uploads/2018/07/جلد-فیزیک-دوازدهم-تجربی.jpg" alt="گام به گام حل تمرینات فیزیک پایه دوازدهم رشته علوم تجربی"></div><div><br></div><div>پاسخ تمرینات فیزیک دوازدهم</div><div><br></div><div>حل تمرین فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>گام به گام فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>پاسخ تمرینات فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>جواب تمرین های فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>حل تمرینات فیزیک دوازدهم تجربی</div><div><br></div><div>پاسخ تمرینات فصل اول فیزیک دوازدهم</div><div><br></div><div><div>گام به گام فیزیک دوازدهم ریاضی</div><div><br></div><div>پاسخ تمرین های فیزیک دوازدهم</div><div><br></div><div>گام به گام فیزیک دوازدهم رشته ریاضی</div></div><div><br></div><div>دانلود رایگان گام به گام درس فیزیک پایه دوازدهم رشته علوم تجربی PDF</div><div><br></div><div>دانلود رایگان گام به گام درس فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک PDF</div><div><br></div><div>پاسخ و حل تمرینات درس فیزیک پایه دوازدهم رشته علوم تجربی PDF</div><div><br></div><div><div>پاسخ و حل تمرینات درس فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک PDF</div></div> text/html 2018-07-18T17:25:29+01:00 saeedtaji.mihanblog.com پویا معرفی و مقایسه بهترین منابع فیزیک کنکور 98 http://saeedtaji.mihanblog.com/post/742 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://app.gaj.ir:8091/Store/Products/Images/41.jpg" alt="بهترین منابع کنکور فیزیک دبیرستان"></div><div style="text-align: center;"><br></div>بهترین منابع فیزیک کنکور ۹۷<div>معرفی منابع فیزیک کنکور , کتاب کمک آموزشی فیزیک</div><div>مقایسه بهترین کتاب های کمک آموزشی فیزیک کنکور</div><div>منابع کمک درسی فیزیک کنکور 98 - تحلیل و مقایسه کتاب ها </div><div>بهترین منابع کنکور 97 را بشناسید و بدون دردسر و سختی درس بخوانید</div><div>بهترین منابع فیزیک کنکور 97 برای داوطلبان ضعیف تا قوی</div><div>مقایسه ویژه بهترین کتاب های فیزیک</div><div>بهترین منابع کنکور تجربی 96</div><div>بهترین منبع فیزیک برای درسنامه</div><div><div>بهترین منابع فیزیک برای شروع کنکور 97</div></div> text/html 2018-05-05T06:17:56+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی نمونه سوال خرداد فیزیک یازدهم شماره ۱ http://saeedtaji.mihanblog.com/post/741 <br><a href="http://s9.picofile.com/file/8325435550/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A92%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_1_2.pdf.html" target="" title=""><div align="center"><u>نمونه سوال خرداد فیزیک یازدهم شماره ۱</u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u>نمونه سوال خرداد فیزیک یازدهم شماره ۱</u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u>نمونه سوال خرداد فیزیک یازدهم شماره ۱</u></div></a> text/html 2018-05-05T06:02:56+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی سوال مفهومی دهم http://saeedtaji.mihanblog.com/post/739 <div align="center"><br></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8325434184/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title=""><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u>سوال مفهومی دهم</u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u>سوال مفهومی دهم</u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u><br></u></div><div align="center"><u>سوال مفهومی دهم</u></div></a> text/html 2018-05-05T05:58:40+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی خلاصه ای از تغییرات کتاب فیزیک یازدهم http://saeedtaji.mihanblog.com/post/738 <br><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><font size="4">خلاصه ای از تغییرات کتاب یازدهم</font> </span><font size="6">"</font></font></strong><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">کتاب ریاضی ۴ فصل و تجربی ۳ فصل می باشد.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">یعنی مغناطیس و القای الکترومغناطیس را برای تجربی ترکیب کرده اند.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱.الکتروسکوپ به کتاب اضافه شده ولی سوالات چالش برانگیز نباید از آن گفته شود.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۲.چگالی سطحی برای تجربی حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۳.به هم بستن خازنها برای هردو حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۴.فرمول میدان اطراف سیم راست و درون پیچه برای تجربی حذف شده و فقط فرمول میدان سیملوله هست.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">البته فرمول میدان اطراف سیم راست برای ریاضی هم حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۵.مدار تک حلقه و چند حلقه برای تجربی و مدار چند حلقه برای ریاضی حذف شده است.&nbsp;</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">البته برای تجربی در حد یه مدار ساده ی تک حلقه با یک مولد می توان سوال مطرح کرد.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۶.برای تجربی باتری ضدمحرکه حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۷.کار نیروی خارجی برای تجربی حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۸.تغییر مقاومت ویژه بر حسب دما برای تجربی حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۹.مقاومتهای رنگی برای تجربی حذف شده است و برای ریاضی دیود و دیود نوری اضافه شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۰.کلا چون مشتق را بچه ها در سال ۱۲ میخوانند فرمولهای شار لحظه ای و ... برای هردو حذف شده است و فقط مقدار متوسط باید گفته شود.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۱.تعریف آمپر وفرمول نیروی بین دوسیم برای هردو حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۲.برای تجربی ضریب خودالقایی یا القاوری حذف شده و برای ریاضی فقط فرمولش بدون اثبات آمده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۳.فرمول مبدل برای تجربی حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۴. مواد دیامغناطیس به کتاب اضافه شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۵.اثبات رابطه ی اختلاف پتانسیل برای تجربی حذف شده است.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۶.بیان رابطه ی توان برای تجربی فقط در حد فرمول آمده&nbsp; و فرمول توان مفید مولد برای تجربی نباید گفته شود.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۷.نیروی وارد بر سیم راست بعد از نیروی وارد بر ذره ی باردار باید گفته شود.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱۸.مهمترین نکته این که برآیند بردارها فقط هم راستا و عمود بر هم باید گفته شود و زوایای دیگر و تجزیه کردن فقط در حد رسم شکل باید باشد.</font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="4">١٩.از زیر نویسها ، پیوستها ، خوب است بدانید ، تاریخ علم و فعالیتهایی که گفته تحقیق کنید نباید در آزمونها سوال گفته شود.&nbsp;</font><span style="font-size: large;">ولی از فن آوری و کاربرد باید سوال&nbsp; گفته شود.</span></font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><font face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp;پیروز باشید&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></p> <br> text/html 2018-05-05T05:57:45+01:00 saeedtaji.mihanblog.com سعید تاجی تغییرات فیزیک دهم http://saeedtaji.mihanblog.com/post/737 <br><br><br><strong><span dir="rtl" style="font-size: 24pt; line-height: 107%; font-family: " lang="FA">تغییرات فیزیک دهم </span></strong><p style="text-align: center;"><br><strong><span dir="rtl" style="font-size: 24pt; line-height: 107%; font-family: " lang="FA"></span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 24pt; line-height: 107%; font-family: " lang="FA"> </span></strong></p><div align="right"><strong> <table class=" " dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td style="width: 32.7pt; border: 1pt solid rgb(0, 0, 0); background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ردیف</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) currentcolor windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">کتاب قدیم </span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) currentcolor windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">کتاب جدید</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) currentcolor windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">توضیحات </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">1</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص36</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص34</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ: روش اول ، </span><span dir="ltr">W1</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر با </span><span dir="ltr">1/30 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">3</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">W2</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">600</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">W3</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر</span><span dir="ltr">-300 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ژول </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">Wt</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر</span><span dir="ltr">1/60</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">3</span><span style="font-family: "> </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">2</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص37</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص35</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاورقی: 1- اثبات این قضیه جز اهداف کتاب نیست. (منظور قضیه کار و انرژی است.)</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">3</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص38</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص36</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-6 تغییر اعداد در صورت و پاسخ سوال</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">4/50</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر</span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">2</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">450 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>گرم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">18/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>20/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">15/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">18/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ: </span><span dir="ltr">k1</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">90/0 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ژول</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">K2</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">72/9</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">Wt</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">17/1</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">4</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص39</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص38</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-7 صورت سوال </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">8/00</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">2</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">800</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-7 به 2-6 </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">5</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص40</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص38</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-8 به 2-7 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">اعداد صورت سوال </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">8/40</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر</span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان</span><span dir="ltr"> 2</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">840</span><span style="font-family: " lang="FA"> کیلوگرم </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">7/35</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA">به توان</span><span dir="ltr">4</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">73500</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">6</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص40</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص38</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-9 به 2-8<span>&nbsp; </span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">اعداد صورت سوال: </span><span dir="ltr">52/7</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">50</span><span style="font-family: " lang="FA"> نیوتن</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">4/10 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> کیلوگرم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">الف و ب و پ: </span><span dir="ltr">1/40</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">1/5</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">7</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص42</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص40</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-10 به 2-9 </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">8</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص43</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص41</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-8 اعداد صورت و پاسخ سوال </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">4/22</span><span style="font-family: " lang="FA"> کیلومتر به </span><span dir="ltr">4200</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">1/25</span><span style="font-family: " lang="FA"> کیلومتری به </span><span dir="ltr">1200</span><span style="font-family: " lang="FA"> متری</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">9/81</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">9/8 </span><span style="font-family: "><span>&nbsp;</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ: </span><span dir="ltr">8/83</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">5</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">8/5</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر </span><span dir="ltr">10</span><span style="font-family: " lang="FA"> به توان </span><span dir="ltr">5</span><span style="font-family: "> </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">9</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص44</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص42</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-11 به 2-10 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-12 به 2-11</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">147 به 150 کیلوگرم</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">10</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص46</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص44</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-11 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">4/20</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 2 به 420 گرم</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">11</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص48</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص46</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-12 شکل</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">V1</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر</span><span dir="ltr">7/2</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">7/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ: </span><span dir="ltr">v2</span><span style="font-family: "> <span lang="FA">برابر</span></span><span dir="ltr">5/5</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">5/4</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">12</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص48</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص46</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-13 تغییر اعداد </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">صورت سوال و شکل:</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">H1</span><span style="font-family: "> </span><span dir="ltr">4/90</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>5/0</span><span style="font-family: "> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">H2</span><span style="font-family: "> </span><span dir="ltr">3/20</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">3/0</span><span style="font-family: "> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">9/81 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr">9/8 </span><span style="font-family: "><span>&nbsp;</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ: الف) </span><span dir="ltr">V2</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">5/77</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>6/3 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>متربر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">ب)</span><span dir="ltr">V3</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">9/80</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">9/9</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-13 به 2-12 </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">13</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص49</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص47</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-14 به 2-13 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">42/0 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr">40</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">24/0 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr">25</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">14</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص50</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص48</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-14 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">اعداد صورت سوال:</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">45/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">50</span><span style="font-family: " lang="FA"> متری</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">4/20</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">4/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">25/0 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr">30 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>کیلوگرم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">23/6</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">25</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">اعداد پاسخ: </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">E1</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر</span><span dir="ltr">1/13 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ضربدر 10 به توان 4</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">به </span><span dir="ltr">1/5</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 4 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">E2</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">6/96</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 3 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">به </span><span dir="ltr">9/4</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 3 ژول </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">Wt</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر منفی </span><span dir="ltr">4/3</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 3</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">به منفی </span><span dir="ltr">5/6</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 3 ژول</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">15</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص51</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص49</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">شماره تمرین 2-15 به 2-14 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">مثال 2-15 تغییر اعداد </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">1/3 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ضربدر 10 به توان 3 به 1300 کیلوگرم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">3/00 </span><span style="font-family: " lang="FA">به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>3</span><span style="font-family: " lang="FA"> ثانیه</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">V1</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">13/4</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>13/0</span><span style="font-family: " lang="FA"> متر بر ثانیه</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">V2</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">17/9</span><span style="font-family: " lang="FA"> به </span><span dir="ltr">18 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>متر بر ثانیه </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.7pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; background: rgb(231, 230, 230) none repeat scroll 0% 0%; padding: 0in 5.4pt;" width="44" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">16</span></p> </td> <td style="width: 70.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="94" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص52</span></p> </td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="96" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: " lang="FA">ص50</span></p> </td> <td style="width: 292.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor rgb(0, 0, 0) windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="390" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">پاسخ:</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">Wt</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">19/6</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان 4 </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: " lang="FA">به </span><span dir="ltr">1/01</span><span style="font-family: " lang="FA"> ضربدر 10 به توان </span><span dir="ltr">5</span><span style="font-family: " lang="FA"> ژول </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">P</span><span style="font-family: " lang="FA"> برابر </span><span dir="ltr">40/9 </span><span style="font-family: " lang="FA"><span>&nbsp;</span>به </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>45</span><span style="font-family: "> </span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>hp</span><span style="font-family: "> </span></p> </td> </tr> </tbody></table> </strong></div><strong> </strong> <br>