آموزش فیزیک دبیرستان و دانشگاه هدف این وبلاگ افزایش یادگیری و کمک به بهبود روش ها و متد های آموزش برای درک بهتر دانش آموزان و دانشجویان می باشد با چهارده سال سابقه درخشان در زمینه آموزش فیزیک دبیرستان و دانشگاه افتخار میکنیم که یکی از بهترین ها هستیم تیم مدیریت saeedtaji.mihanblog.com افتخار ما ، افزایش دانش شماست . tag:http://saeedtaji.mihanblog.com 2018-03-22T21:30:59+01:00 mihanblog.com نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 1 تا 4 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی) 2018-03-12T17:11:23+01:00 2018-03-12T17:11:23+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/731 سعید تاجی نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 1 تا 4 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 1 تا 4 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 1 تا 4 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)

نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 1 تا 4 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 1 تا 4 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 1 تا 4 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)
]]>
نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 4 تا 8 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی) 2018-03-12T16:44:37+01:00 2018-03-12T16:44:37+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/730 سعید تاجی نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 4 تا 8 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 4 تا 8 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 4 تا 8 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)

نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 4 تا 8 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)


نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 4 تا 8 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)نمونه سوال و جزوه فیزیک از فصل 4 تا 8 فیزیک چهارم رشته تجربی و ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)


]]>
دانلود جزوه 7 و 8 فیزیک پیش دانشگاهی 2018-03-12T13:12:45+01:00 2018-03-12T13:12:45+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/729 سعید تاجی دانلود جزوه 7 و 8 فیزیک پیش دانشگاهی


دانلود جزوه 7 و 8 فیزیک پیش دانشگاهی


بارم بندی فصل های فیزیک پیش دانشگاهی در امتحان نهایی خرداد

]]>
نمونه سوال و امتحان داخلی از فصل 1 فیزیک چهارم رشته ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی) 2017-10-27T09:25:55+01:00 2017-10-27T09:25:55+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/728 سعید تاجی دانلود در لینک زیرنمونه سوال و امتحان داخلی از فصل 1 فیزیک چهارم رشته ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)
Image result for ‫عکس کتاب فیزیک پیش دانشگاهی‬‎


دانلود در لینک زیر

نمونه سوال و امتحان داخلی از فصل 1 فیزیک چهارم رشته ریاضی (گرد آوری شده از امتحانات نهایی)

Related image
]]>
جزوه فیزیک مکانیک ویژه آموزشکده ها 2017-09-23T12:01:32+01:00 2017-09-23T12:01:32+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/727 سعید تاجی برای دانلود لینک زیر را کلیک کنیدجزوه فیزیک مکانیک ویژه آموزشکده ها

برای دانلود لینک زیر را کلیک کنید
جزوه فیزیک مکانیک ویژه آموزشکده ها

]]>
نکات و مسائل تکمیلی فصل2: جریان الکتریکی (مربوط به ترم اول) سال سوم تجربی- همراه پاسخنامه 2017-09-23T09:49:53+01:00 2017-09-23T09:49:53+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/726 پویا قابل توجه دانش آموزان سال سوم تجربی،نکات و مسائل تکمیلی فصل 2: جریان الکتریکی و جریان های مستقیم مربوط به ترم اول (همراه با پاسخنامه اش) از طریق لینک زیر قابل دانلود است.نکات و مسائل تکمیلی فصل2: جریان الکتریکی (مربوط به ترم اول) سال سوم تجربی- همراه پاسخنامه قابل توجه دانش آموزان سال سوم تجربی،

نکات و مسائل تکمیلی فصل 2: جریان الکتریکی و جریان های مستقیم مربوط به ترم اول (همراه با پاسخنامه اش) از طریق لینک زیر قابل دانلود است.

نکات و مسائل تکمیلی فصل2: جریان الکتریکی (مربوط به ترم اول) سال سوم تجربی- همراه پاسخنامه

]]>
نکات و مسائل تکمیلی فصل4: امواج مکانیکی (مربوط به ترم اول) سال چهارم تجربی- همراه پاسخنامه 2017-09-23T09:48:56+01:00 2017-09-23T09:48:56+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/725 پویا قابل توجه دانش آموزان سال چهارم،جهت دانلود نکات و مسائل تکمیلی فصل4: امواج مکانیکی (مربوط به ترم اول) سال چهارم تجربی- همراه پاسخنامه روی گزینۀ زیر کلیک کنید :دانلود نکات و مسائل تکمیلی فصل4: امواج مکانیکی (مربوط به ترم اول) سال چهارم تجربی- همراه پاسخنامه قابل توجه دانش آموزان سال چهارم،

جهت دانلود نکات و مسائل تکمیلی فصل4: امواج مکانیکی (مربوط به ترم اول) سال چهارم تجربی- همراه پاسخنامه روی گزینۀ زیر کلیک کنید :

دانلود نکات و مسائل تکمیلی فصل4: امواج مکانیکی (مربوط به ترم اول) سال چهارم تجربی- همراه پاسخنامه


]]>
لیست کامل آزمایش های کتاب فیزیک3- حل تمرینهای 2 فصل آخر- ویژۀ امتحان نهایی 2017-09-23T09:46:20+01:00 2017-09-23T09:46:20+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/724 پویا   لیست کامل آزمایش های کتاب فیزیک 3 که برای امتحان نهایی لازم است بلد باشید جهت دانلود  « اینجا »  کلیک کنید.  حل تمرینهای فصل3 کتاب فیزیک 3 رشته تجربی (فصل 4 رشتۀ ریاضی)   حل تمرینهای فصل4 کتاب فیزیک3 رشته تجربی (فصل5 رشتۀ ریاضی)  
  لیست کامل آزمایش های کتاب فیزیک 3 که برای امتحان نهایی لازم است بلد باشید 
جهت دانلود  « اینجا »  کلیک کنید.
 


  حل تمرینهای فصل4 کتاب فیزیک3 رشته تجربی (فصل5 رشتۀ ریاضی)  

]]>
نمونه سوال فیزیک دهم و سوم و جزوه و ... همگی فایل word- بیش از 170 نمونه سوال خرداد ماه فیزیک و ... 2017-05-28T17:34:54+01:00 2017-05-28T17:34:54+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/723 سعید تاجی نمونه سوال فیزیک دهم و سوم و جزوه و ... همگی فایل word- بیش از 170 نمونه سوال خرداد ماه فیزیک و ...با عرض معذرت . چند مورد اول در فایل بالا  نمونه سوال نیستند و سوالات از مورد 7 و 8 به بعد شروع می شود.با تشکر . تاجی
نمونه سوال فیزیک دهم و سوم و جزوه و ... همگی فایل word- بیش از 170 نمونه سوال خرداد ماه فیزیک و ...نتیجه تصویری برای عکس فیزیکی


با عرض معذرت . چند مورد اول در فایل بالا  نمونه سوال نیستند و سوالات از مورد 7 و 8 به بعد شروع می شود.
با تشکر . تاجی
]]>
نمونه سوال فیزیک دهم - بیش از 30 نمونه سوال خرداد ماه فیزیک دهم تجربی و ریاضی به تعدادزیاد 2017-05-28T17:14:23+01:00 2017-05-28T17:14:23+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/722 سعید تاجی  نمونه سوال فیزیک دهم - بیش از 30 نمونه سوال خرداد ماه فیزیک دهم  تجربی و ریاضی به تعدادزیاد

 نمونه سوال فیزیک دهم - بیش از 30 نمونه سوال خرداد ماه فیزیک دهم  تجربی و ریاضی به تعدادزیاد


نتیجه تصویری برای عکس فیزیکی
]]>
نمونه سواات مغناطیس فایل word فیزیک 3 سوم تجربی و ریاضی و آزمایشگاه به تعدادزیاد 2017-05-22T09:07:00+01:00 2017-05-22T09:07:00+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/721 سعید تاجی نمونه سواات مغناطیس فایل word فیزیک 3 سوم  تجربی و ریاضی و آزمایشگاه به تعدادزیاد

نمونه سواات مغناطیس فایل word فیزیک 3 سوم  تجربی و ریاضی و آزمایشگاه به تعدادزیادنتیجه تصویری برای عکس فیزیک]]>
سوالات ازمون پیشرفت تحصیلی فیزیک دهم و سوم تجربی استان چهارمحال سال 95 2017-05-22T08:56:06+01:00 2017-05-22T08:56:06+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/720 سعید تاجی سوالات ازمون پیشرفت تحصیلی فیزیک دهم و سوم تجربی استان چهارمحال سال 95
سوالات ازمون پیشرفت تحصیلی فیزیک دهم و سوم تجربی استان چهارمحال سال 95

نتیجه تصویری برای عکس فیزیک
]]>
نمونه سوال میان ترم الکتریسیته اموزشکده فنی شهرکرد 2017-05-22T08:22:13+01:00 2017-05-22T08:22:13+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/719 سعید تاجی نمونه سوال میان ترم الکتریسیته اموزشکده فنی شهرکرددر لینک های زیرفیزیک الکتریسیته و معناطیس نمونه 1فیزیک الکتریسیته و معناطیس نمونه 2فیزیک الکتریسیته و معناطیس نمونه 2
نمونه سوال میان ترم الکتریسیته اموزشکده فنی شهرکرد
در لینک های زیر


فیزیک الکتریسیته و معناطیس نمونه 1
فیزیک الکتریسیته و معناطیس نمونه 2فیزیک الکتریسیته و معناطیس نمونه 2
]]>
دانلود 16 نمونه سوال فیزیک 3 سوم تجربی +با پاسخنامه 2017-04-09T01:15:33+01:00 2017-04-09T01:15:33+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/718 پویا نمونه سوالات نهایی فیزیک 3 سال سوم رشته تجربی را در ادامه دانلود کنید. تمامی سوالات دارای پاسخ نامه تشریحی می باشند. fizik 3 t

نمونه سوالات نهایی فیزیک 3 سال سوم رشته تجربی را در ادامه دانلود کنید. تمامی سوالات دارای پاسخ نامه تشریحی می باشند.


]]>
نمونه سوالات فصل دوم فیزیک پایه دهم 2017-03-22T13:55:20+01:00 2017-03-22T13:55:20+01:00 tag:http://saeedtaji.mihanblog.com/post/717 سعید تاجی نمونه سوال فصل دوم فیزیک دهم کار ، انرژی و توان .! چی از یه نمونه سوال انتظار دارید؟ اصولی باشه ؟ قیمت رایگان داشته باشه؟ مختصر و مفید باشه ؟ خوب! همه این ویژگی ها رو این نمونه سوال داره! و برای رشته تجربی با جواب دادن به این سوالات این درس از فیزیک دهم رو تار و مار کنید! برای دانلود نمونه سوالات فصل 2 فیزیک کلاس دهم برید ادامه مطلب! http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351955/NemoneSoalFasle2Fizik10.png

نمونه سوال فصل دوم فیزیک دهم کار ، انرژی و توان .! چی از یه نمونه سوال انتظار دارید؟ اصولی باشه ؟ قیمت رایگان داشته باشه؟ مختصر و مفید باشه ؟ خوب! همه این ویژگی ها رو این نمونه سوال داره! و برای رشته تجربی با جواب دادن به این سوالات این درس از فیزیک دهم رو تار و مار کنید!

برای دانلود نمونه سوالات فصل 2 فیزیک کلاس دهم برید ادامه مطلب!


]]>